1. De Oude Domburgseweg is de vroegere hoofdweg van Oostkapelle naar Domburg. De weg slingert langs schilderachtige boerenhoeven, vroeg-twintigste-eeuwse villa’s, met akkertjes en kleine weilandjes ertussen.


2. Het in 2004 aangelegde Landgoedbos Schoonoord sluit aan op Buitenplaats Schoonoord, die aan de andere kant van het water is gelegen.


3. Voel je te gast in de (restanten van de ) tuinen en parken van buitenplaatsen en geniet van de bijzondere dieren, planten en bomen! De Manteling van Walcheren is een uniek gebied, dat tussen het polderland en de Noordzee gelegen is. Het gebied strekt zich uit langs de kust van Domburg, langs Oostkapelle en Vrouwenpolder tot het Veerse Meer. In vergelijking met de rest van Walcheren, dat in de 18de eeuw meer dan 200 buitenplaatsen telde en daarom het ‘Pryeel van Zeeland’ werd genoemd, zijn vooral in Oostkapelle nog veel historische buitenplaatsen te vinden. De zomerhuizen van vooral de Middelburgse elite en de resten van) hun tuinen en parken bepalen hier voor een groot deel het landschap. Het gehele gebied is tevens Natuurmonument (Natura 2000). Staatsbosbeheer beheert een gedeelte van het gebied de ‘Manteling van Walcheren’.


4. Buitenplaats Duinbeek (RM) is één van de oudste plaatsen in de

Manteling. Lees ook het informatiebord.

Je kunt het smalle pad om het gebouw en de gracht kiezen en dan

verdergaan met de gele route.


5. Het 18de -eeuwse parkbos van Buitenplaats Berkenbosch (RM)

is landelijk bekend, omdat het een bijzonder gaaf voorbeeld is van

een aanleg in geometrische stijl met een uitgebreid lanenstelsel van

haakse en diagonale lanen.

Tussen de bomen ligt het huis Berkenbosch.


6. Deze inmiddels meer dan 200 jaar oude Taxusboom inspireerde

de beroemde schilder Mondriaan, die in Domburg verbleef, voor zijn

schilderij ‘De grijze boom’.


7. De Goudviskom van Buitenplaats Berkenbosch was vroeger een

ontmoetingsplek voor jong en oud en werd de ‘huwelijksmarkt van

Oostkapelle en Domburg’ genoemd.


8. Kasteel Westhove (RM) staat op een plaats die in de 10de eeuw

als een soort schiereilandje in het moerassige binnenland van

Walcheren uitstak. Meer informatie is te lezen op het informatiebord.

In de vroegere Oranjerie van het kasteel is Terra Maris, museum

voor natuur en landschap van Zeeland, gevestigd.


9. Wandelend door het park van Buitenplaats Westhove (RM) loop

je over het gerestaureerde ‘Romeinse Bruggetje’.

Bij het bruggetje staat een informatiebord.


10. Aan de rand van het parkbos, op de overgang naar het duin,

staan eiken van misschien wel 200 jaar oud. De zilte zeewind

en het stuivende zand ‘snoeien’ de bomen, waardoor een soort

natuurlijk bonsailandschap ontstaat. Dit komt maar op een paar

plaatsen in West-Europa voor!


11. De Beukenlaan (Noordlaan) van Buitenplaats Berkenbosch is

als haag aangeplant op de grens tussen het droge stuivende duin

en de weelderige buitenplaats. Het verhaal gaat, dat de haag met

een sabel op manshoogte werd gesnoeid. Doordat de haag niet

meer werd onderhouden, ontstonden grillige bomen.


12. Je loopt door De Vier Hoogten, een stuk duin dat begraasd

wordt door Shetlanders. Zij houden het gras kort en bevorderen

daardoor de terugkeer van veel bijzondere duingrasplanten.


13. De Duinweg is een belangrijke weg tussen het dorp en het

strand van Oostkapelle. De Duinweg vormde in het verleden de

oostgrens van de Buitenplaats Huis ten Duine, die al voorkomt op

een kaart van ongeveer 1650. Kort na 1849 werd het herenhuis

afgebroken en werd de tuin bebouwd.


14. De voormalige tuin van het Huis te Oostkapelle is grotendeels

bebouwd. Een gedeelte is ingericht met een speeltuin en een

sportveld. Vlakbij het water ‘de Halve Maan’, een belangrijk

historisch overblijfsel van een gedeelte van de gracht, staat een

informatiebord. Het huis wordt herbouwd op het huiseiland.

Loop terug naar het InfoKnoopPunt ’t Wachtertje. (i)

De gele pijltjesroute (7,8 km.)

De gele pijltjesroute sluit aan op het Wandelnetwerk Zeeland. Deze route kan in twee richtingen gelopen worden en komt langs de knooppuntpalen 91 tot 96. Ontdek de vele (restanten van) buitenplaatsen en landgoederen in Oostkapelle.