Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

Analyses

Google Analytics

Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens

Contactinformatie

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

Stichting Wandelroutes Oostkapelle

Eigenaar contact-e-mailadres:

wroostkapelle@gmail.com

NL:

DE:

Personenbezogene Daten werden für folgende Zwecke mit folgenden Diensten erhoben:

Analysen

Google Analytics

Persönliche Daten: Cookie und Nutzungsdaten

Kontaktinformationen

Eigentümer und Verarbeitungsmanager

Stichting Wandelroutes Oostkapelle

Kontaktadresse des Besitzers:

wroostkapelle@gmail.com

EN:

Personal data is collected for the following purposes with the following services:

analyzes

Google Analytics

Personal data: cookie and usage data

Contact information

Owner and Processing Manager

Stichting Wandelroutes Oostkapelle

Contact address of the owner:

wroostkapelle@gmail.com

FR:

Les données personnelles sont collectées aux fins suivantes avec les services suivants:

analyses

Google Analytics

Données personnelles: cookie et données d'utilisation

informations de contact

Propriétaire et gestionnaire de traitement

Stichting Wandelroutes Oostkapelle

Adresse de contact du propriétaire:

wroostkapelle@gmail.com